- Ventilasjon, varme, kjøling og bygningsmessig vedlikeholder fortsatt hovedoppgaven til teknisk drift. Men styringssystemene blir stadigmer avanserte og IT utgjør en stadig større del av hverdagen vår, sierseniorkonsulent Ole Rist.

Et helt nytt ansvarsområde for teknisk drift er elektroniskinnsjekking via nøkkelkort. Transport er derimot satt ut til Hadsel ASVO.Behovet for interntransport øker betydelig siden kjøkken og vaskeri blir igjeni dagens lokaler.

Backup

Varme fra sjøvannsanlegg var en stor nyvinning da det bleinnført for nesten 30 år siden.

- Investeringen betalte seg på under seks år, og det eringen grunn til å tro at det nye anlegget blir dårlig butikk, sier Rist. Hanforteller at gassfyrte kjeler står klare som backup og for å ta toppene på dekaldeste dagene.

- Vi har også to dieseldrevne nødstrøm-anlegg på 400 volt ogen mengde UPS' er for å sikre drift av de viktigste funksjonene inntilnødstrømmen trer i kraft, sier Rist.

Lynraskt bredbånd

På IKT-siden blir det også en stor oppgradering iforbindelse med flytting til nytt bygg.

- Vi har bygd et WLAN (trådløst nett) med tanke påmorgendagens behov. Det er basert på  standarden 802.11ac, og har enteoretisk båndbredde på over1 gigabit pr sekund, forteller Pål Fondevik.Tidligere ledet han sykehusets  egen IT-avdeling, men etter omorganiseringer han nå ansatt i Helse Nord IKT, som forvalter, drifter og utvikler IKT-systemene i Helse Nord.

Fondevik slår fast at utviklingen dreier fra kablede tiltrådløse produkter, og at det derfor er lagt opp til hele 180 trådløseaksesspunkter. – Administrasjon, psykiatri, vaskeri og kjøkken blir fortsatt idagens lokaler og må ha trådløs dekning mot det nye sykehuset. Det sammegjelder bærbare vakttelefoner. Vi har tatt grundige dekningsprøver for å sikreat hele området har god dekning, sier Fondevik.

4G

Med Telenor som samarbeidsparter er det satt opp fireeksterne og 60 interne antenner for å sikre god mobildekning over hele området.Deler av Stokmarknes vil også nyte godt av 4G standarden som nå er innført vedNordlandssykehuset.

IP-strukturen som ble etablert for snart 15 år sidenbetjener i dag ikke bare tale, men er i dag  kommunikasjonsplattform forbåde video, tale og chat. Da er det viktig at datastrømmen går som forventet.

Dobbelt så sikkert

- Av hensyn til sikkerhet er alt av fiber og kobberkabler duplisert i to separatekanaler inn til sykehuset. På innsiden har vi to serverrom – et hovedsystem oget sekundært. Datamengden fra hovedserverne speiles over på de sekundære, ogledes videre inn i huset gjennom to separate sett med kabler som løper i hversin kulvert. Uhellet skal virkelig være ute før IT-systemet settes ut av spillpå grunn av kabelbrudd, forsikrer Pål Fondevik.