Denne ukas bispevisitas er historisk på mange måter. Det er den første visitasen til biskop Ann-Helen Fjelstad Jusnes siden hun ble biskop. Siden hun er første kvinnelige biskop i Nord-Norge, er det også den første visitasen til en kvinne i landsdelen. Det er også den første bispevisitasen siden kirke og stat skilte lag ved årsskiftet.

Stor andel er medlem

Planen er at biskopen skal besøke de ulike menighetene hvert åttende år. På grunn av fjorårets bispeskifte har det imidlertid blitt ni år siden sist. Som den med overordnet ansvar for menigheten, ser biskopen frem til denne uka.

Ifølge biskopen er 83-84 prosent av alle sortlendingene medlem av Den norske kirke. I bispedømmet som helhet er tallet 81 prosent, mens det på landsbasis er 70 prosent.

– Dåpstallene går ikke så mye ned her i Sortland, som på landsbasis. Det er ikke lenger sånn at det går automatikk i at man blir innmeldt i kirken. Folk velger mer selv, sier Fjelstad Jusnes.

Nødvendig å skilles

– Statskirka var fra en annen tid. Vi har vært forberedt på dette i mange år, både fra statens og kirkas side, sier biskopen.

– Tro og livssyn er fortsatt viktig for folk, sier Fjelstad Jusnes.

Mye på programmet

Biskopen har et stramt program disse dagene på Sortland. Hun var på plass tirsdag kveld, for en privat messe i Sortland kirke. Ellers kommer det til å gå slag i slag, med gudstjenester, møter med konfirmanter, besøk i Blåfjell barnehage, Kulturfabrikken, Parken bofellesskap, Sortland menighetshus og mye mer.

Hun avslutter det hele med visitasgudstjeneste i Sortland kirke søndag, da hun skal holde et foredrag om sine opplevelser i løpet av visitasen.