Forbedret resultat for Equinor – kostnadene faller og verdiskapningen øker