Auto 3000 på Sortland solgte en Mitsubishi Outlander til en privatbilist, og tok samtidig i innbytte en Toyota Rav 4, som hadde gått 117 000 kilometer.

Ifølge rettsdokumentene hadde privatbilisten dagen før kjøpet vært på merkeverkstedet Toyota med Rav-en, på grunn av at en varsellampe var tent. Bilisten fikk først beskjed om at det mest sannsynlig var koksing og sot som var problemet, og at dette var ordnet. Det kom imidlertid ytterligere opplysninger til kjøperen, både skriftlig og muntlig om feil ved turbo og svinghjul.

Den informasjonen fikk ikke Auto 3000. Da bilisten overtok den nye bilen fylte hun ut opplysningsskjema for innbytterbilen. Der nevnte hun ikke noe om feilene som var funnet.

Auto 3000 videresolgte Rav-en til en kunde, som fikk feilmelding. Bilfirmaet tok inn kjøretøyet, og rettet feilen for egen regning. Den nye kjøperen viste til opplysninger innhentet fra Toyota, med krav om ytterligere reparasjon.

Dermed tok Auto 3000 affære overfor den opprinnelige eieren av Rav-en, med krav om at hun dekket utgiftene ved reparasjon av turbo og svinghjul. Begrunnelsen var at hun ikke hadde opplyst om feilene. Hun på sin side bestred kravet, og mente at man uansett hadde reklamert for sent.

Under rettssaken hevdet den opprinnelige kjøperen at tilstanden på bilen ikke var dårligere enn hva man måtte forvente av en bil fra 2004, som var gått så langt. Hun mente det var snakk om skjulte feil som bilfirmaet måtte ta ansvar for. Auto 3000 på sin side mente hun satt på en verkstedsfaktura som klart pekte på at turboen måtte skiftes. Toyota hadde avlest og slettet feilkodene, slik at Auto 3000 ikke hadde mulighet til å avdekke feilen.

Retten mente avtalen var slik at bilen skulle vært overtatt mangelfri, og at privatbilisten var klar over feilen som Toyota hadde påvist. Retten mente hun skulle ha opplyst om funnene. Også profesjonelle kjøpere må forvente at selger opplyser om vesentlige feil.

Retten fastslo at selgeren må betale 39 328 kroner til Auto 3000, samt også betale saksomkostninger på 860 kroner. Det er ikke kjent om dommen ankes.