Tidligere i måneden ble det bekjentgjort at Nordland fylkeskommune bidrar med to millioner kroner til Hadsel, blant annet for ”å sikre regionalt eierskap i hjørnesteinsbedrifter”.

Tirsdag kunne Vesteraalens Avis fortelle at 1,2 millioner av denne potten er en del av en pakke på 2,5 millioner Hadsel kommune har brukt for å kjøpe seg inn i Norlense. Bakgrunnen er et underskudd i Norlense på Fiskebøl i 2013, og behov for kapital. Hovedårsaken til underskuddet er ifølge selskapet selv kontrakter som ble utsatt.

Ønsket var å få inn penger som kunne sikre framtidig lokalt eierskap. En emisjon i Bømyr Eiendom AS, som kontrollerer over halvparten av Norlense-aksjene, åpnet opp for lokale eiere, og det er her Hadsel kommune, fylket og det kommunalt eide kraftselskapet kommer inn.

Les mer om saken:

Hadsel kommune har gått inn med 2,5 millioner kroner

Trollfjord Kraft AS med 2,3 millioner

Bent Eriksen (tidligere Pundslett-eier) har lagt inn 4 millioner

Bømyr Eiendom selv har økt med 2 millioner.

Ifølge ordfører Kjell-Børge Freiberg er det pengene fra salg av brannstasjonen på Stokmarknes, 1,3 millioner kroner, i tillegg til midlene fra Nordland fylkeskommune, som utgjør Hadsels sum. Et enstemmig formannskap skal før påske blitt enige om at dette var en løsning de kunne være med på. Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg sier til VA at kommunen ikke har tenkt å sitte som langsiktige eiere, men ser etter lokale kjøpere.

Les intervjuet med Freiberg og daglig leder Terje Olav Hansen i Norlense i Vesteraalens Avis.