Det er ikke uvanlig at jentene får bedre karakterer enn guttene i norsk skole. Basert på statistikk over karaktergjennomsnittet hos avgangselevene i grunnskolene i Vesterålen, er det åpenbare forskjeller mellom kjønnene.

Ulikheter i Sortland

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at det er litt mindre forskjeller mellom jentene og guttene i Sortland kommune enn det som er vanlig. I Norge som helhet skiller det fire poeng mellom kjønnene i den aktuelle femårsperioden.

Guttene i Norge har et snitt på 38,1 poeng, mens jentene har 42,1 poeng i snitt, og dermed et skille på 10,6 prosent.

I Sortland kommune var snittet hos guttene på 37,1 poeng, mens jentene oppnådde 40,7 poeng. Det er altså en differanse på 3,6 poeng, som utgjør et skille på 9,8 prosent i Sortland.

Forskjeller i Vesterålen

Også i resten av Vesterålen er jentene bedre på skolen enn guttene. I den samme femårsperioden oppnådde jentene fra Hadsel et snitt på 42,6 poeng, mens guttene måtte «ta til takke» med 36,7 poeng.

Dermed en forskjell på 5,9 poeng i gjennomsnitt, noe som utgjør en differanse på hele 16,1 prosent. Det er det største gapet i Vesterålen. Bø følger med en ulikhet på knapt 15 prosent, og Øksnes er ikke langt etter med 14,2 prosents ulikheter.

-Jenter leser mer

- Det er nok flere grunner til at gutter gjennomsnittlig får dårligere skoleresultater enn jenter. Det kan hende at gutter jobber mindre med skolearbeid enn jenter, at de tar skolen mindre seriøst i den alderen, sier forsker Astrid Roe ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Hun minner om at jenter i 15-16-årsalderen kanskje er litt mer modne og pliktoppfyllende enn gutter. - Skoleresultater henger ofte sammen med karakterer som elevene får på prøver - som de må lese til.

Forskning viser at jenter leser mer i fritiden enn gutter gjør. Og hvis gutter har dårligere lesetrening, blir de dårligere lesere, og det blir vanskeligere for dem å lese store mengder fagstoff, poengterer Roe.

Ulikheter i Nordland

Det er bare to kommuner i hele Norge hvor guttene er bedre enn jentene. Begge hører til her i Nordland, og heter Leirfjord og Tjeldsund. Den aller største forskjellen mellom kjønnene finner vi i Hjartdal i Telemark, der det skiller hele 42 prosent i poengscoren (31,5 – 44,8).

I Nordland finner vi de største forskjellene i Flakstad kommune, der guttene har et snitt på 36,2 poeng og jentene 44,7 poeng.

Det betyr en differanse på hele 23,5 prosent der. Gjennomsnittet i Nordland er 37,8 poeng for guttene og 42,2 poeng for jentene. Det gir ulikheter på 11,5 prosent her i Nordland.

Klart største forskjeller i Norge finner vi i Finnmark (13,6 prosent), mens Oslo har minst (8,6 prosent).

Gutter og jenter rangert

Med denne listen kan vi selvsagt også rangere kommunene etter poengsum for begge kjønnene. Vi noterer oss at 31 kommuner i Norge ikke har hatt nok elever til å komme med på radaren i denne statistikken.

Av de gjenstående 397 kommunene finner vi at Sortland er nummer 253 på guttelisten, som er best av kommunene i Vesterålen. Mens jentene i Sortland først er å finne på en 328. plass. De beste jentene i Vesterålen finner vi i Hadsel, som befinner seg på 135. plass.

Jentene er mest ivrige

– Mitt inntrykk er at jentene har større søkelys på skolearbeidet enn guttene, sier Sofie Marhaug.

Hun går i tiendeklasse ved Sortland ungdomsskole og er selv opptatt av å få gode karakterer.

– Jeg tenker mye på framtida og synes det er viktig å jobbe for målene en har sett seg, noe som innebærer å ta skolearbeidet på alvor, sier Marhaug.

Bryr seg mindre

Marhaug synes at jentene generelt har større søkelys på å gjøre en god innsats og å ta skolearbeidet på alvor.

– Jentene har større fokus i timene. Derfor kan de også bli irriterte når guttene tuller og prater, og ikke følger så godt med, sier hun, og føyer til at det ikke bare er guttene som bråker i timene.

Jentene gjør mest

Oliver Finden, som også er tiendeklassing, er usikker på om strenge lærere er veien å gå.

– Jeg tror ikke det hjelper så mye for motivasjonen. Dessuten synes jeg det er viktig å ha litt frihet, sier han.

Selv er Finden opptatt av få gode karakterer, men innrømmer at han ikke er så glad i lekser.

– Jeg gjør lekser i de fagene jeg ikke er så god i. Generelt er nok jentene mer opptatt av å gjøre lekser enn guttene, sier han, og føyer til at han ønsker gå på musikklinja til høsten.

Mest for jenter

Yngve Christensen er avdelingsleder for tiendeklasse og lærer ved Sortland Ungdomsskole. Han er ikke overrasket over at jentene har høyere snittkarakterer enn guttene etter endt grunnskole.

– Det er et velkjent fenomen vi har sett i lengre tid. Det kan ha en sammenheng med at skolen og undervisningen er mer tilrettelagt for jenter, som ofte er mer teoretisk orientert og pliktoppfyllende i den alderen.

Mange gutter henger også litt etter i den fysiologiske utviklingen og er avhengig av en praktisk tilnærming. Men det er samtidig store variasjoner, og man kan derfor ikke skjære alle over en kam, presiserer Christensen.

Regionsoversikt over karakterforskjeller mellom kjønnene:

Gutter  Jenter   Diff.       Diff (%)

Hadsel                  36,7        42,6       5,9           16,1

Bø                         35,0        40,2       5,2           14,9

Øksnes                 36,3        41,5       5,2           14,2

Andøy                  36,9        40,7       3,8           10,4

Sortland              37,1         40,7       3,6           9,8

Nordland              37,8        42,2       4,3          11,5

Norge                   38,1       42,1       4,0           10,6

Kjønnsforskjeller i skolene

Grunnskolepoeng for tiendeklassinger. Årlig snitt i perioden 2008-13. Kilde: Utdanningsdirektoratet