Av:

Ingen i Vesterålen eller Lødingen har dødd av korona