Mørk start på året for overnattingsbedriftene i nord