For to år siden ble det slått psykiatrialarm i Vesterålen etter at ledelsen i Nordlandssykehuset fjernet samtlige døgnplasser i Vesterålen distriktspsykiatriske senter Andenes, og dessuten stengte tilbudet på Straume i helgene.

Opprinnelig hadde Distriktspsykiatrisk senter (DPS) på Andenes fire sengeplasser. Etter forrige omstilling ble disse kuttet, og tilbudet til brukerne ble svekket. Det ble da opprettet et ambulerende team på seks personer som skulle drive oppsøkende tjeneste. Senere har bemanninga blitt kuttet ytterligere. Nå foreslår direktøren i Nordlandssykehuset å stenge DPS-en på Andenes helt. Dette fra nyttår av.

Andøy-ordfører Jonni Solsvik reagerer sterkt på at Nordlandssykehuset vil stenge DPS-tilbudet på Andenes - uten at man har fått et nytt tilbud på plass for å ivareta pasientene. Se videointervju med Solsvik over.

Bladet Vesterålen skrev mandag at også DPS-avdelinga på Straume i Bø, som allerede er redusert med to senger og har stengt to dager i uka, kan være i fare.

Leder i Bø Frp, Viggo Willassen, mener regjeringen nå må gripe inn i det han mener er en rasering av distriktspsykriatrien.

- Det er ikke noe nytt at Nordlandssykehuset lenge har villet nedstyre distriktspsykiatrien og sentralisere den i sykehusene. Det gjenspeiler seg i at pasienter heller blir heimsendt og overlatt til pårørende, eller kommunal psykiatri som ikke har kapasitet, sier Willassen.

- Det er stormfart på nedlegging av psykiatri i distriktene. Når mange døgnplasser blir borte, kan det få tragiske konsekvenser. Behovet øker mer og mer, og brukerne blir yngre og yngre. Derfor kan man ikke bare sitte å se på at et stort kompetansesenter skal bli radert og pasienter overlatt til sine kommuner som ikke har kapasitet, sier Willassen.