Hareide: – Vil ikke bruke dobbeltstemme for å avgjøre KrFs veivalg