Fylkesvei 976 stenges grunnet de store nedbørsmengdene som er varslet.