Mannen er av Midtre Hålogaland politidistrikt ilagt et forelegg på 3.000 kroner, subsidiært seks dager i fengsel, for å ha brukt amfetamin i slutten av januar.