VOL skrev i november om prosjektet til Nordlaks som har utviklet et anlegg som kan ligge offshore i områder som per i dag ikke kan brukes til oppdrett. Konstruksjonen har fått navnet «Havfarmen» og er laget for å løse næringas utfordringer med lakselus, miljø og areal.

Prosjektet er et av flere prosjekter i oppdrettsnæringa. NRK-Nordland skrev i helga om fire andre prosjekter, deribland Gigante Offshore, SalMar og HeliXir.

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernombudet, sier til NRK-Nordland  at det er bra den nye teknologien kommer, men at en må ta tak i det som haster.

– Vi ser en dramatisk økning i luseproblemer mange steder, og forventer at myndighetene slakter og brakklegger i de mest utsatte fjordområdene, sier hun.

Videre sier hun at målet i alle prosjektene må være å minimere rømningsfare og luspåslag, null utslipp av kjemikalier, redusere spill af for og mindre energibruk.

- Ikke overbevist

Karoline Andaur, fagsjef ved WWF, stoler ikke på næringa når de siser anleggene skal være rømningssikre.

– Størrelsen på de foreslåtte merdene betyr enorme mengder fisk. Et totalhavari av en slik konstruksjon, noe som ikke er utenkelig, vil tilsvare en rømming i størrelsesorden fire ganger den norske villaksbestanden. Det er ikke engang lovpålagt at fisken er merket og sporbar tilbake til anleggene, sier hun til NRK-Nordland.

Vil legge til rette

Til statskanalen sier Fiskeriminister, Per Sandberg, at han er opptatt av å legge til rette for utvikling av ny teknologi