– Fylkeskommunen tatt initiativet til utbyggingen av ”Stamfiberen”, og også bidratt med betydelige midler. Dette prosjektet er et godt eksempel på at det er mulig å oppnå gode resultater gjennom et nært samarbeid mellom det offentlige, private bredbåndsoperatører og lokale e-verk, sa fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV)  i sin tale under markeringen i Narvik i dag.

Stamfiberen  er det største fiberprosjektet Nordland fylkeskommune har deltatt i, med en total kostnadsramme på 230 millioner kroner. Med dette er kapasiteten gjennom Nordland økt betydelig, og vil på sikt føre til lavere priser på både kjøp og leie av digital overføringskapasitet, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Fra Bindal til Øksnes

Det har vært prosjekter fra Bindal i sør til Øksnes i nord, Hattfjelldal i øst og Træna i vest. Det er gitt støtte til utbyggingsprosjekter i 35 av Nordlands 44 kommuner.

Det er hovedsakelig bygget fiber der det er mulig, da dette regnes som den mest fremtidsrettede teknologien, men i enkelte områder blir dette for dyrt og da er det bygget ut mobilt bredbånd eller radionett. Denne satsingen har gitt 8000 husstander, 420 bedrifter og 70 offentlige institusjoner tilbud om høyhastighets bredbånd.

– Helt nødvendig

Fagerås mener at den økte kapasiteten er helt nødvendig for Nordland og understreker at bredbåndsutbygging er vår tids store infrastrukturprosjekt, slik vei, vann, elektrisitets- og telefonnetttet var det tidligere.

–  Fremtidig næringsutvikling avhenger av tilgang på bredbånd.  Det handler både om utfordringene næringslivet står overfor i verdensmarkedet og distriktspolitikk.  God bredbåndsdekning vil være en sentral forutsetning for innovasjon og utvikling av et konkurransekraftig næringsliv, spesielt innen fiskeri- og oppdrettsnæringen.  Bredbånd vil hjelpe til å redusere avstandsulemper og sikre aktivitet og bosetting.  Nye nettbaserte tjenester blir utviklet i kommunene og erstatter andre tjenester.  Alle deler av kommunene må derfor få ta del i "den digitale allemannsretten, sier Fagerås i pressemeldingen.

Fra 2008 til i dag er det gitt tilskudd til 65 prosjekter, med en totalkost på ca. 400 millioner kroner. Det er bevilget ca. 173 millioner kroner i tilskudd. Prosjektene har variert i størrelse fra 50 millioner i totalkost og til under 1 million.