Viking Composite ble etablert i Sigerfjord 18. april 2011 av Svein Tjønsø, Christoph Lothar Segelitz og Ivar Tjønsø.

I september 2013 måtte man melde oppbud og bedriften ble slått konkurs. Deretter har det vært flere rettsoppgjør.

Lagmannsretten opprettholdt dom mot Viking Composite Lagmannsretten opprettholder dommen mot Viking Composite. Lån

Denne saken handler om pengene Larsen skjøt inn i bedriften. Larsen hadde først tenkt at pengene skulle være aksjekapital, men ombestemte seg. 20. juli 2012 medelte han Ivar Tjønsø at pengene var et lån til bedriften.

Høsten 2012 fikk Larsen tilbakebetalt 800.000 kroner. Det gjenstår dermed en rest på 300.000 kroner, noe som også var kravet da Larsen i 2016 gikk til sak mot Ivar og Svein Tjønsø.

- Det har vært mange søvnløse netter Ivar Tjønsø og familien hadde en drøm om et stort industrieventyr med Viking Composite. I dag sitter han igjen med søksmål og økonomisk tap på flere hundre tusen kroner. Frifunnet i tingretten

De saksøkte påstod seg frifunnet fra kravet. De mente at det alltid er risiko forbundet med å investere eller låne bort penger og at Larsen selv hadde ansvaret for å vurdere denne risikoen.

– Larsen var i forkant av betalingene kjent med firmaets kapitalmangel, påpekte de saksøkte i tingretten.

Vesterålen tingrett fant at Larsen ikke på noen måte ble forledet til å betale inn pengene til Viking Composite, og at det ikke var likviditet i selskapet til å tilbakebetale hele lånet.

Ivar og Svein Tjønsø ble frifunnet for kravet og Larsen ble dømt til å betale 109.000 kroner i saksomkostninger.

Anke

Larsen anket avgjørelsen til lagmannsretten. 20. april var saken til behandling der.

Etter at partene hadde holdt sine innlegg, oppfordret førstelagmann Arild O. Eidesen partene om å vurdere forlik.

Etter forliksforhandlinger, ble det klart at Larsen får utbetalt 250.000 kroner fra Ivar og Svein Tjønsø og at partene etter dette ikke har krav mot hverandre.