Gjennomsnittstallene viser en vekst i inntektene på 13.300 kroner de siste to årene for norske bønder, men for dem som driver med svin og sau peker altså pilene nedover, skriver Nationen. For svinebønder er nedgangen på hele 68.400 kroner.

– Vi merker godt at inntektene er blitt dårligere. Vi får 135 kroner mindre per slaktegris enn på samme tid i fjor, sier bonde Kjetil Nilsen. Hovedårsaken til at kan og de andre som driver på samme felt, taper inntekter er et kiloprisen har falt med 1,25 kroner siden 2015. Nå advarer Norsvin mot enda brattere prisfall dersom målprisen blir fjernet, slik stortingsflertallet går inn for i jordbruksmeldingen.

– Det vil bli svært dramatisk. Sjansen til eksport blir borte. Da sitter vi igjen uten tiltak for å regulere markedet. Følgene blir ytterligere prisfall, sier Norsvin-leder Geir Heggheim. Han frykter en gjentakelse av det som skjedde i 2013.

– Da tapte et vanlig familiebruk 300.000 kroner. Det må vi for alt i verden unngå, sier Heggheim og legger til at det viktig å vente med omleggingen til gode reguleringstiltak er på plass.