Kvartal 13 er en viktig del av byen og byaksen. Foto: Vesterålskartet

Sortland kommune sliter fortsatt med eiendomsforholdene på Kvartal 13, i sentrum av byen. Foreløpig har man ikke klart å bli enige med grunneierne om overtakelsen. Formannskapet sa i midten av oktober ja til forslag fra utbygger Karl Behrens om Sentrum Terrasse i Kvartal 13 ved Sortland torg.

Godkjente omstridt forslag

En innstilling fra rådmannen om å godkjenne forslaget fra utbygger ble i formannskapet vedtatt mot fire stemmer. Det har vært en god del støy rundt forslaget, siden det utfordrer reguleringsplanen for sentrum.

Blant annet har utbyggeren søkt om å få bruke 70 prosent av arealet i første etasje til parkering, i stedet for til næring, som reguleringsbestemmelsene sier.

Les mer om planer og diskusjoner:

Sier ja til sentrum terrasse

Vil gi grønt lys

Hva er vitsen med byplaner?

Søker forhåndstiltredelse

I et skriv til Fylkesmannen i Nordland, datert 12. desember 2013, søker kommunen om såkalt forhåndstiltredelse for kvartal 13. En slik søknad sendes gjerne når eksproprianten har det så travelt med å komme i gang, at han ikke har tid til å vente til hele ekspropriasjonssaken er gjennomført. Slike saker kan ta flere år, om de går helt til Høyesterett.Reguleringsplanen for Kvartal 13 i Sortland ble vedtatt i kommunestyret allerede 13. desember 2007, og stadfestet i vedtak hos Fylkesmannen i november 2009.

Kommunen har vedtatt å ekspropriere areal og rettigheter til bruk og inngrep i areal. Forhåndsvarsel om ekspropriasjon er sendt grunneierne i midten av november 2012. Den ene av grunneierne har opplyst at vedkommende ikke samtykker til forhåndtiltrede. Eierne til to andre eiendommer i kvartalet har så langt ikke uttalt seg til spørsmål om forhåndstiltredelse.

Ønsker fart

- Det er av stor betydning for Sortland kommune å få hånd om arealet så snart som mulig for å kunne starte opparbeidelsen av Kvartal 13 og "Byaksen", heter det i brevet til Fylkesmannen. Behovet for tilgang til areal gjelder både det areal som søkes ervervet, og det som ligger sør for dette (grunn som ikke erverves) og som det er behov for tilgang til i forbindelse med utførelse av arbeidene, heter det i brevet.