Sommer-Melbu og Nordland Akademi er tilgodesett med hele 75.000 kroner fra Sparebanken Nord-Norges gavefond.

- Sommer-Melbu er Nordland Akademis største arrangement gjennom året. Festivalen har vært veldig viktig lokalt og for regionen i snart 30 år. Pengene som er kommet fra Sparebanken skal brukes spesielt på barn og unge, lover Elisabeth Fauske og Maria Johansen.