Daglig leder Petter Løkken hos bilfirmaet Sigurd Pedersen AS, mener Andøy kommunes krav om varmetråder i frontrutene på leasingbiler kan være konkurransevridende.

Verken markedsledende Webasto eller enklere kupevarmere er godt nok. Når Andøy kommune skal ha nye leasingbiler er kun bilmerker og modeller med varmetråder i frontruta aktuelle. Ford, Fiat, Volkswagen, Skoda og Volvo er blant merkene som tilbyr dette.

Men mange gjør det altså ikke. Det har fått én potensiell leverandør til å stille spørsmål.

– Konkurransevridende?

Daglig leder hos bilfirmaet Sigurd Pedersen AS påpeker at ett av kravene i anbudsspesifikasjonene utelukker svært mange bilmerker.

– Det vises til kunngjøringa for anbudskonkurransen. I kravspesifikasjonen står det at bilene skal ha oppvarmet frontrute. Ut fra min kjennskap er det svært få bilmerker som kan levere dette. Har dere plukket ut et bestemt bilmerke dere ønsker tilbud på? spør Petter Løkken - og antyder langt på vei at det ligger spesifikke preferanser bak kravet.

– Om så ikke er tilfelle, bør dere endre denne kravspesifikasjonen, da den kan oppfattes konkurransevridende, skriver Løkken.

– Faglig fundert

Enhetsleder Marit S. Nordheim avviser at kravet er konkurransevidende. Hun mener kravet er faglig begrunnet.

– Andøy kommune drifter en tjeneste, hjemmesykepleien, som er ute i mye kaldt vær som medfører is og snø på frontruten. Vi har den erfaringen at varmetrådene gjør at de bruker mer tid på brukerne og mindre tid på skraping av ruter og klargjøring av bil.

– Denne funksjonen kan ikke erstattes av Webasto da tilbakemeldinger fra bransjen er at det ikke er anbefalt brukt på småkjøringer.

– Vi mener derfor kravet om varmetråder i vinduet er nødvendig for at vi skal kunne gjøre jobben vår. Dette er dermed faglig fundert og har ikke noe med at vi har plukket ut bestemte merker vi ønsker å benytte, svarer Marit S. Nordheim.

Det fremgår ikke noe om hva bilbransjen gir av råd når det kommer til hyppig bruk av varmetråder og annet strømslukende utstyr på småkjøring vinterstid.