Har fått tvangsmulkt fra Arbeidstilsynet

foto
– Vi har fått rutiner på plass, men rakk ikke å kommunisere dette til Arbeidstilsynet i tide, sier rådmann Andreas Jordell. Foto: TORD VIKEN