Krever full stans i utplanting av fremmede treslag

foto