Gnr 59, bnr 31 er overdradd for kr 10.000 fra Solveig Johanne Pauline Frivåg til Ellinor Gustavsen (29.04.2016)

Gnr 60, bnr 1 er solgt for kr 700.000 fra Bjørn Gustavsen til Odd Anders Høydal (04.05.2016)

Salget omfatter også Gnr 60, bnr 2

Elvegata 6 (Gnr 65, bnr 374) er solgt for kr 2.150.000 fra Stian Hamansen til Keven Alexander Flage (09.05.2016)

Gnr 65, bnr 1002 er solgt for kr 125.000 fra Sørdahl Eiendom as til Solveig Karen Aas (09.05.2016)

Gnr 77, bnr 25 er overdradd fra Hansen Sofus til Marit Nemine Fredheim, Turid Marie Kristoffersen, Pauline Solveig Solheim og Sissel Helene Steinland (10.05.2016)

Andel av Vornesveien 11 (Gnr 65, bnr 124) er overdradd fra Jens Martin Ingvald Vornes til Rafaela G Cachola Vornes (10.05.2016)

Gnr 76, bnr 215 er solgt for kr 50.000 fra Theodor Martin Reinholdt Lind til Svein Perander (10.05.2016)

Andel av Gnr 67, bnr 2 er overdradd fra Elsa Alice Nilsen til Else Olaug Nilsen (11.05.2016)

Gnr 82, bnr 30 er overdradd fra Hugo Hansen til Evelyn Johansen (11.05.2016)

Andel av Gnr 35, bnr 1 er overdradd fra Birger Rignor Kolbein Hansen til Karin Margrethe Hansen (13.05.2016)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 35, bnr 16

Andel av Mellomveien 8 (Gnr 65, bnr 536) er overdradd fra Jorunn Marion Bonilla til Alf-Dag Eliassen (20.05.2016)

Sommarøyveien 2 (Gnr 64, bnr 286) er overdradd for kr 500.000 fra Aud Gudrun Halvorsen til Stian Halvorsen (20.05.2016)

Andel av Kristian Rasmussensvei 7 (Gnr 65, bnr 20) er solgt for kr 925.000 til Børge Kristian Lund og Kristin Sollie (20.05.2016)

Salget omfatter også andel av Gnr 65, bnr 976

Ekranveien 15 (Gnr 65, bnr 564) er overdradd for kr 403.130 fra Harald Bye til Britt Aud Solstad Bye (25.05.2016)

Gnr 81, bnr 7 er solgt for kr 600.000 fra Oddvar Wilhelm Pedersen til Børre Peder Børresen og Vigdis Pedersen (27.05.2016)

Salget omfatter også Gnr 81, bnr 313

Øvergårdsveien 191 (Gnr 62, bnr 127) er overdradd fra Leif Edmund Reinholdtsen til Frantz Arild Reinholdtsen, Linda Helen Reinholdtsen og Ronny Reinholdtsen (27.05.2016)

Storgata 29 (Gnr 65, bnr 139) er solgt for kr 1.200.000 fra Havna Eiendom as til Sam Eiendom as (30.05.2016)

Gnr 70, bnr 4 er solgt for kr 700.000 fra Aud Gudrun Halvorsen til Karina Grande og Per Arthur Græger (30.05.2016)

Kilde: Statens kartverk