– Det blir for mange skrivebordsprosjekter

Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland har begynt å se seg lei på mange planer med manglende politisk forankring som de folkevalgte må ta stilling til. – Det blir bortkastet med for mange like planer vi skal bruke ansattressurser på, sier han. Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen