I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 75,02 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 1,73 kroner.

Mandagens snittpris per kWh er 45,3 øre høyere enn søndag og 56,05 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen mandag på 1,73 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 1,15 kroner høyere enn søndag og 1,53 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 1,9 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,73 kroner, dekkes 92,9 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 19,7 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.