Fellesforbundet ønsker seg en annen tilknytning til EU enn EØS-avtalen dersom Norge blir tvunget av EU til å endre innleieregler i arbeidslivet.

Det ble klart da EØS-debatten ble tatt opp på Fellesforbundets landsmøte onsdag, skriver FriFagbevegelse.

– Dette er ikke et nei til EØS-vedtak. Det er en sikkerhetsventil dersom det viser seg at det ikke er handlingsrom i EØS-avtalen til å ha egne regler om innleie. Samtidig er dette et vedtak som forplikter ledelsen i Fellesforbundet til å jobbe for en annen tilknytning til EU enn EØS-avtalen dersom Efta eller Esa tvinger Norge til å endre regelverket vårt, sier Ståle Knoff Johansen, som representerte mindretallet i redaksjonskomiteen.

NHO reagerer på at Fellesforbundet åpner opp for en alternativ avtale til EØS, som de mener er livsviktig for NHOs bedrifter og norske arbeidsplasser.

– Enhver løsere tilknytning til EU er et sjansespill med vår verdiskaping og felles velferd. I den ustabile situasjonen i verden er det siste vi trenger, usikkerhet om vår viktigste avtale. Det eneste reelle alternativet til EØS-avtalen er fullt EU-medlemskap, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO.