Fem millioner fra fylket til gang– og sykkelvei på Eidet