Nordland fylkeskommune vil bruke 1,2 millioner kroner hvert år de neste tre årene for å prøve ut Youth Aware of Mental health (YAM) i de videregående skolene i Nordland.

YAM skal utredes, prøves ut og evalueres for elevene i fylket fra årsskiftet. Prosjektet har tidligere blitt gjennomført og innført ved Mosjøen videregående skole og viser ifølge fylkeskommunen gode resultater.

– Dette programmet har gitt eleven verktøy til å takle eget liv. Vi reduserer selvmordstanker og selvmordshandlinger med 50 prosent. Antall elevene som sliter med depressive tanker reduseres med 30 prosent. Programmet viser svært god effekt, og da må vi gjøre det tilgjengelig for alle ungdommene våre, sier Christian Torset, fylkesråd for kultur, klima og miljø, i en pressemelding.