Kvinnenettverket i Nordland Arbeiderparti har gjennom flere år arbeidet for å få digitale helsekort for gravide, og torsdag kom digitalt helsekort for gravide på plass.

Regjeringen vil i statsbudsjettet bevilge 26 millioner kroner til utvikling av et digitalt helsekort for gravide. Dette vil skape økt trygghet for gravide kvinner i framtida. Med et digitalt helsekort kan man enklere samle og dele data fra svangerskap, barsel og fødsel.

Kvinnenettverket i Nordland Arbeiderparti har lenge ment at det må være mulig å slippe å oppbevare et ark med seg i den perioden man er med barn i magen, og at det må bli mulig å få en elektronisk løsning på helsekort for gravide.