30 fiskefartøy meldt inn i fartøyregisteret - to fra Vesterålen

foto