– Om og når kan vi forvente midler til å bygge sykehjem?