Skredet har fått på Fv822 nordvest for Fiskfjord.

Christer Berntsen ved Vegtrafikksentralen Nord opplyser til VOL ved 11-tiden at entreprenør er på tur ut til stedet.

– Skredet sperrer veien, men vi vet ikke helt omfanget enda. Veien er stengt, sier han.

– Det går akkurat an å smyge seg forbi med en personbil, sier Aleksander Iversen fra Hennes som oppdaget raset mandag formiddag.

Ifølge ham må raset ha skjedd i løpet av morgentimene.

11:06 melder politiet om det de betegner som et mindre stein- og jordras.

– VTS har sendt entreprenør mot stedet for opprydding og vurdering. Veien stenges inntil dette er gjort, melder de.

Dette er heller ikke første gang det skjer et steinras på strekningen:

Mannskaper fra Hadsel Brann og Redning, avdeling Innlandet er på stedet på Hadsel kommunes side av raset, mens mannskaper fra Sortland Brann og Redning har kommet til skredet på Sortland-siden. Foto: Innsendt

Høy vannføring

Ifølge Hadsel Brann og Redning avdeling Innlandet skal det være høy vannføring innover mot rasstedet, og de små bekkene oppigjennom fjellsidene er betydelig større enn hva de normalt er.

Brannmannskaper fra både Hadsel og Sortland er nå ute på rasstedet for å bistå med opprydningen.

Oversiktsfoto viser omfanget av raset over Fylkesvei 822. Veien vil være stengt til tirsdag. Foto: Dronebilde Hadsel Brann og Redning

Stengt til tirsdag

En geolog skal ifølge politiets operasjonssentral gjøre fortløpende vurderinger av forholdene.

Politiet og brannmannskaper er fortsatt på stedet.

Ifølge politioverbetjent Veronica Nylund ved politiets operasjonssentral er Hadsel Innland nå helt uten veiforbindelse. Det skal imidlertid ikke ha noen konsekvenser for den umiddelbare sikkerheten til innbyggerne i området.

– Alle nødetater er varslet og vi har vært i kontakt med kommunen som har planer opp mot beredskapen. Skulle det oppstå noe akutt kan både luft og hav brukes som adkomstvei, sier Nylund.

Ifølge Nylund har det gått flere ras i området etter at den første meldingen kom og de bruker drone for å få full oversikt over rasomfanget.

– Viser behovet for skredsikring

Margareth Bentzen kjørte gjennom området i halv sju-tiden mandag morgen. Da hadde det ifølge henne ikke gått noe skred. Det første bildet av raset ble publisert på sosiale medier litt før 11.00 mandag formiddag.

– Dette viser behovet for skredsikring i området, da det er jevnlig rasfare i området, sier Bentzen, som også sitter i kommunestyret i Hadsel for Arbeiderpartiet.

Det har vært jobbet for å få strekningen inn på prioriteringslisten over utbedringer fra fylket, noe økonomidirektør i Hadsel kommune, Tommy Løveng kommenterte i fjor da et steinras stengte strekningen i samme området.

Regjeringen skal lage en ny helhetlig ras- og skredsikringsplan for fylkesveinettet, så vel som riksveinettet, og arbeidet skal gjøres innen utgangen av 2023. Den aktuelle strekningen hvor raset gikk mandag morgen er en av fem strekninger i Vesterålen og Lødingen som karakteriseres som mer rasutsatt enn andre. Ifølge Tommy Løveng har det vært jobbet politisk med å få strekningen langs Fiskfjord inn på prioriteringslisten.

– Det er det opp til fylket å avgjøre, men det har vært jobbet politisk fra Hadsel for å få den inn på prioriteringslisten, og dette raset i dag bør hjelpe, sier Løveng til VOL mandag ettermiddag.