Raser mot vedtak om å sende skolebarn til aldershjem

foto