Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon ed om lag 41.000 medlemmer i Norge. Blåbyen Sanitetsforening ble stiftet 11. mai i år og har for tiden et interimsstyre som består av blant annet leder Merete F. Andersen, sekretær Lone Stoltz Davidsen og kasserer Jenny Remen.

Hvorfor har det seg så at de så verdien av å starte en sanitetsforening på Sortland?

– Jeg synes det er en kjempebra forening som tar for seg hvordan kvinner har det og jobber aktivt og bra for kvinnevelferden og at barn skal ha det bra i Norge, sier Andersen.

Politisk uavhengig

Andersen sier at det også er en arena som er politisk og religiøst uavhengig. Det fører til en diversitet i foreninga, hevder hun.

– Det betyr at alle kan være med. Allerede nå har vi mange med forskjellig bakgrunn og det er veldig bra, sier Andersen.

Stoltz Davidsen er enig.

– Det er en fin arena å bli kjent med folk og å bidra i samfunnet, sier hun.

Plattform

Remen mener foreningen vil være en fin arena for å bidra i sortlandssamfunnet.

– Vi følger jo med på det som skjer i kommunen. Dette blir en fin uavhengig måte å bidra til å skape noe og være med på å forandre samfunnet til det bedre, sier hun.

Medlemsmøte

7. september har foreningen medlemsmøte. Da håper de å rekruttere flere medlemmer.

– Vi er avhengig av flere medlemmer og vil på sikt få på plass et permanent styre. Så er det å jobbe mot flere tiltak og arrangementer på kort og lang sikt, sier Andersen.

I begynnelsen ønsker foreninga å jobbe for barns velferd i Sortland.

– Vi ønsker å jobbe hovedsakelig for barn i starten. Vi har flere tanker om hva vi kan gjøre, men det første vi tenker på er kanskje en halloween-feiring på Sortland, sier Stoltz Davidsen.

– Så må foreninga jobbe på sikt med flere arrangementer etter hvert som vi får medlemsmassen opp, legger Andersen til.

Lang historie

Om Norske Kvinners Sanitetsforening står det på deres hjemmesider følgende:

«Sanitetskvinnene er til for andre. Våre medlemmer står på skuldrene til sine formødre og bærer videre den stolte arven det er å være del av en organisasjon som er til for andre. Til alle tider har Sanitetskvinnene spurt seg hvem som trenger oss mest. Det har gjort N.K.S. til en organisasjon som ser behovene i sin samtid og retter sin frivillige innsats dit behovet er størst.»

Organisasjonen har et uttalt formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet. N.K.S. har som ambisjon å være landets ledende organisasjon knyttet til utvikling av kvinners livsvilkår.

«Vi ønsker å posisjonere oss som den foretrukne organisasjonen for dem som er opptatt av nettopp kvinners livsvilkår.»

Foreningens om lag 41.000 medlemmer er tilknyttet mer enn 650 lokalforeninger. Det gjør Sanitetskvinnene til en av Norges største frivillige organisasjoner.