Har redusert gjelda til kundene takket være Vesterålskraft