Har redusert gjelda til kundene takket være Vesterålskraft

Kundene til de tre nettselskapene i Vesterålen har fortsatt penger til gode, men gjelde ble redusert i 2020, takket være at Vesterålskraft hadde 17 millioner kroner i såkalte mindreinntekter fra sitt strømnett. Foto: Jørn Aune