Fortsatt i testfasen med innendørs tørrfiskproduksjon av frossenfisk