– Nei, nødblink gir deg ikke rett til å stanse ulovlig

foto