57 er anmeldt for manglende sikring av barn, skriver Statens vegvesen i ei pressemelding.

De siste dagene er over 82.000 biler kontrollert i kontrollene som var varslet på forhånd.

I Nordland, Troms og Finnmark ble nærmere 15 000 kontrollert, og 125 personer ble ilagt gebyr for manglende bruk av bilbelte. I tillegg ble tolv sjåfører anmeldt for manglende sikring av barn under 15 år.

- Det er skrevet ut færre gebyr enn ved tilsvarende kontroller i 2013. Men likevel er det urovekkende at så mange får gebyr i godt varslet kontroller. Det er positivt at færre yngre – 15 til 24 år – fikk gebyr nå enn tidligere. Dette tallet gikk ned fra 275 i fjor til 180 i år. Bruken av bilbelte er det viktigste, enkleste og mest effektive tiltaket for bedre trafikksikkerhet. Det uttaler Rita Helen Aarvold i Statens vegvesen i pressemeldinga.

Vegvesenets tellinger viser at mer enn 95 prosent bruker bilbelte. Men likevel bruker over 40 prosent av dem som dør i bil på norske veger ikke belte.

Sikring av barn

57 sjåfører ble politianmeldt for usikrede barn mellom 0-14 år i bilen.

- At førere ikke sikrer sine barn og unge er alvorlig. Et usikret barn kan bli alvorlig skadet eller drept selv i lave hastigheter, sier Aarvold.

På tilsvarende kontroll i fjor ble 50 politianmeldt. Årets kontroller var i større grad lagt innenfor tettbygde strøk – og Vegvesenet mener det er forklaringen for flere anmeldte i år.