Sortland

08.00 Flaggheising. Salutt v/Sjøforsvarets Kystvaktstasjon

08.00 Spilling i gatene

ca. 09.50 Barnetaler

Lamarka skole. Talere: Liv-Solveig Miklegard og Martine Novstad

Sortland barneskole. Talere: Bettina Holm, Louise Rebecca Berg og Leon Wallstad

10.15 Barnetog

Togorden Lamarka skole: Kystvakta, Juniorkorpset, barnehagene, barneskoleklassene og borgere

Togorden Sortland barneskole: Lensmannen, Sortland Musikkforening, 17.mai-komiteen, russiske gjester,  barnehagene, barneskoleklassene, Sortland ungdomsskole, Sortland videregående skole, russen, lag og foreninger og borgere. Taler: Tone Toften, foran hovedinngang, rådhus 1. Hilsen fra våre russiske gjester. Vinnerklassen av hurrarop-konkurransen kåres.

11.30 Festgudstjeneste i Sortland Kirke v/sokneprest Øyvind Ingvaldsen Organist: Kantor Mette Siv Dyrnes. Sortland Mannskor deltar

11.30 Kafé og barneleker. På Lamarka skole og ved Sortlandshallen. Arr.: Foreldregruppa for 4. klassene

11.30 Kafé i Samfunnssalen. Arr.: Sortland svømme- og livredningsklubb

11.30 KV Njord ved Ellingsenkaia. Åpent skip til 12.30 og 13.00 til 15.00

12.30 Borgertog. Oppstilling ved Kulturfabrikken. Ordføreren ønsker velkommen. Sortland Musikkforening spiller og gruppa «Talitsa» fra Monchegorsk opptrer.

Togorden : Ordfører og formannskap sammen med gjester fra Monchegorsk, Sortland Musikkforening, 17.mai-komiteen, lag og foreninger, borgere og russen

ca 13.00 Kransnedleggelse ved Minnebautaen v/Sjøforsvarets Kystvaktstasjon. Sortland Musikkforening og Sortland Mannskor deltar

15.00 Matiné i Møysalen, Kulturfabrikken «Sanger i rødt, hvitt og blått» Ansvarlig: Kammerpikene. Voksne: 170,-/Familier (inntil 4 pers.: 325,-/Barn under. 16 år: 65,-

17.00 Russetog og russetale. Tale på Musikkpaviljongen v/russepresidentene Helle Nilsen og Asgeir Hansen

17.00/18.30 Barnekino i Lanterna, Kulturfabrikken. «Bamse og tyvenes by». Sensur: tillatt for alle. Billett: kr 80,- .To forestillinge

STOKMARKNES

08.00 Flaggheising ved Hadsel rådhuset og Hurtigrutens Hus med Stokmarknes speidergruppe.

10.00 Gudstjeneste i Hadsel kirke. Odd Fellow koret Nyken deltar.

10.45 Kransnedleggelse ved bautaen på Hadsel over falne i krigen ved Ivar Mikalsen, musikk

12.15 Oppmøte og oppstilling av toget i følgende rekkefølge: Politi, flaggborg, 1a,1b,2a,2b,3a,3b, Drill og musikkforening, 4a,4b,5a,5b,6a,6b, 7a,7b,,8a,8b,9a,9b,Trommedamene, 10a,10b, barnehagene, Stokmarknes blandet kor, Russ 2014, øvrige borgere.

12.30 Toget starter fra Stokmarknes gressbane– Parkveien mot Søndre barnehage – Ivar Bergsmosgt. – E10 – Sykehuset/Sykehjemmet – E10 – Rådhusgata – Hurtigrutens Hus.

12.00 – 16.00 Hurtigrutemuseet inviterer til fri omvisning i museets og i museumskipet M.S Gamle Finmarken.Velkommen.

13:00-15:00 17. mai buffet i Hurtigrutesalene, 4. etg, Hurtigrutens Hus

12.30-15.30 Kafè i Hurtigrutens Hus og i teltene utenfor.Vi inviterer til 17.mai fest med salg av kaker, kaffe, brus, is og pølser.

13.15 Aktivitet og leker for barna i nærområdet til Hurtigrutens Hus etter togets ankomst.

14.15 Hurtigruta M.S Nordlys ankommer Stokmarknes, Stokmarknes musikkforening spiller.

14.30 Kransnedleggelse ved bysten til Richard With. Stokmarknes musikkforening spiller. Sten Magne Engen legger ned krans og taler.

14.40 Dørene åpnes til storsalen og til jubileumsforestilling, fri inngang.

15.00 Jubileumsforestilling i storsalen i Hurtigturens Hus.

« Norge 1814-2014» Elevene i 5. klasse tar dere med på en historisk reise med Norges grunnlov som utgangspunkt, godt krydret med norsk musikk fremført av elevene. Gjester; Stokmarknes mandskor,Stokmarknes blandet kor, Stokmarknes musikkforening og russepresidenten. Tale for dagen ordfører Kjell-BørgeFreiberg.

17.00 Stokmarknes kino viser Bamse, tyvenes by (ordinære billettpriser)

MELBU

08.00 Melbo Musikkforening spiller i gatene

08.30 Melbu Skolekorps spiller i gatene

09.00 Bussavgang for Melbu Skolekorps til Hadsel sykehjem

10.45 Barnetoget stiller opp i følgende rekkefølge: Flaggborg, Melbu Drillkorps, Melbu Skolekorps,Barnehagene, Melbu trommedamer, Melbu Skole 1. - 10. klasse, Melbo Musikkforening, Borgerne. Toget går tradisjonell rute.

11.00 Barnetoget starter fra Melbu Skole

12.00 Familiegudstjeneste i Melbu kirke etter barnetoget, Melbu blandakor synger i kirken

11.30-15.00 Kafé i Melbu Samfunnshus og i Arbeideren

12.00-14.00 Kafé i Vesterålshallen Leker og gratis servering for barna.

13.00-14.00 Gratis film for 1. – 4. klasse i Melbu Samfunnshus

14.00-15.30 Gratis film for 5. – 10. klasse i Melbu Samfunnshus

16.45 Borgertoget stiller opp på torget i følgende rekkefølge: Flaggborgen, Melbu drillkorps, Melbo musikkforening/Melbu skolekorps, lag og foreninger, Melbu trommedamer, Borgerne.

17.00 Borgertoget starter. Toget følger følgende rute; Torget – Chr.Frederiksens gate – Coldevinsgate – Villaveien –Sjøgata – Chr. Frederiksens gate - Samfunnshuset

17.30 17. mai arrangement med kafé i Melbu samfunnshus , konfransier Trond Ringlund : Utdeling av vandrepokal , tale for dagen v/ordfører Kjell- Børge Freiberg. Underholdning ved: Melbu Drillkorps, Melbo Musikkforening/Melbu Skolekorps, Melbu Trommedamer, Melbu Blandakor og Melbu Mannskor fremfører«Det går et festtog gjennomlandet»

SANDNES- LANGØYA

09.45 Skole- og borgertoget stiller opp i følgende rekkefølge: Flaggbærer, Stokmarknes Musikkforening, 6. klasse, Aspåsen og Grytting barnehage, Sandnes skole: 1. – 10. klasse, Lag og foreninger; koret YES, Stålbrott, Sanitetsforeninga, Havella, og borgere

10.00 Toget starter fra Sandnes skole, togrute: Sandnes skole – Bjørnhaugen – Sandnes skole

Etter ankomst skolen: Stokmarknes musikkforeningen spiller, salg av is, pølser, brus, kaffe og kaker. Underholdning: Koret YES synger, tale ved elever fra 6. klasse, loddsalg

12.00 Leker for barn og voksne

13.00 Kunngjøring lodd-trekning

17.00 BL – Polarstjernen inviterer til 17.mai fest på lokalet Moraen med, aktiviteter forbarna, is, pølser , brus og kaffe.

17.00 BL Nordlys arrangerer familiefest på lokalet på Kalsnes. Salg av kaffe, kaker og brus.

STRØNSTAD

11.00 Velkommen til Strønstad skole, her er det kafe, leker, konkurranser, loddsalg og salg av lapskaus.

13.00 Skole- og borgertoget starter. Melbu musikkforening spiller, tale ved elev fra ungdomstrinnet. Kafeog middagssalg fortsetter på skolen etter toget.

INNLANDET, HENNES

10.45 Skoletoget starter fra Innlandet skole. Det blir salg av kaffe, kaker, is, brus og lodd. Underholdning, leker og tale for dagen ved ordfører Kjell Børge Freiberg.

14.00 Salg av middag på Ungdomshuset og Bygdehuset

16.30 Borgertoget starter fra Ungdomshuset og går til Innlandet alderssenter. Vi feirer videre etter toget med kafe, leker og kos.

22.00 Bygdefest på Ungdomshuset. Flott musikk spilles av Per-Arne og Håkon.

DVERBERG

08.00 Flaggheis.

11.00 Gudstjeneste i dverberg kirke. Koret deltar.

12.00 - 17.00 Åpen kafe

13.30 Kransnedleggelse. Tog fra Samfunnshuset

14.45 Tale for dagen v/ungdomsklubben NeON

15.30 Leker. Salg av pølser, is, lapskaus, kaffe, kaker og lodd. Gratis inngang.

ÅSE

09.45 Åse Musikkorps og bleik Musikkforening spiller ved ABBS.

10.00 Toget starter fra ABBS.

11.00 Gudstjeneste i Åse kirke.

12.00 Grendehuset åpner. Salg av pølser m/brød, kaffe, brus og is.

13.30 Barneleker. Loddsalg m.m.

14.30 Åse Montessoriskole underholder.

15.00 Tale for dagen

15.30 Premieutdeling, loddtrekning

16.00 Avslutning. PS! Ikke middagssalg på grendehuset.

NORDMELA

07.00 Skrammeltog.

08.00 Flaggene heises.

11.00 Leker, kafe.

16.00 borgertog. Tale for dagen v/ Ole Johnny Nilsen Obs! Ta med mat.

ANDENES

07.00 Salutt.

08.00 Flaggheis. Musikk i gatene.

09.00 Andenes Mannskor synger på Andenes Helsesenter.

10.00 Bekransning ved bautaen for omkomne fiskere. Andenes Mannskor og Andenes Hornmusikk deltar.

10.30 Bekransning ved bauta for falne under 2. verdenskrig. Andenes Mannskor og Andenes Skolekorps deltar.

10.45 Gudstjeneste i Andenes kirke.

11.30 Folketog, start ved Andenes skole. Rute: Kongshaugveien, Storgata, Sjøgata til helsesentret, Falcksgate, Nygata, Storgata til idrettshallen (Tradisjonell rute)

13.00 Kaféen åpner i idrettshallen.

13.30 Festforestilling i idrettshallen.

1. Andenes skolekorps.

2. Tale for russen v/russepresident Andreas Ursin berglund.

3. Skolekoret v/Andenes skole.

4. Tale for kongen v/ Bjørn Gohn-Hellum

5. Tale for dagen v/Leif Martin Andreassen barneleker på idrettsplassen underveis i festforestillingen

16.00 Kino for barn.

21.00 Flagghal.

MEDBY GRENDEHUS

08.00 Flaggheising

11.00 Velkommen. Kafeen åpner, sang og tale for dagen

12.30 Tog

13.30 Leker og konkurranser - loddsalg

14.30 Middag - nydelig hjemlaget lapskaus

15.30 Loddtrekning og premieutdeling.

16.00 Festen over

21.00 Flagghal

STRANDLAND

11.00 Vi starter feiringa. Tale for dagen.

11.30 Tog. etter toget - bespisning, premieutdeling turbøker. Leker for barn og voksne. Salg av is. Inngang voksne kr. 30,- HUSK! Ta med mat/kake. Musikken skal spise hos oss!

BLEIK

08.00 Skrammeltog

12.00 Kafeen åpner (vi tar både kontant og bankkort) Barneleker

14.00 - 15.00 Kafeen stengt

14.00 17. mai-toget starter fra skolen.

15.00 Salg av lapskaus og vårruller. Film for barna inne på klubbhuset.

16.00 Tale for dagen v/ robert Svendsen

17.00 Underholdning av elever fra bleik Montessoriskole

RISØYHAMN

06.00 Skrammeltog, oppmøte ved Joker

10.30 Vi hilser Hurtigruta velkommen

13.00 Gudstjeneste i bjørnskinn kirke. Kransenedleggelse ved Ann brita gregersen

14.30 Barnetog fra Aktivitetessenteret (ta med flagg, fløyter og hurrarop)

Tale for dagen v/Kjell Are Johansen barneleker. Salg av kaffe, kaker, pølser, brus og is.

11.00 - 17.00 Skomakerstua Cafe har åpent med salg av kaffe, kaker og smurte rundstykker

Myre

07.00 Salutt

08.00 Flaggheising, kransnedleggelse ved Myre kirke.

10.00 Togoppstilling på kunstgressbanen.

10.30 Togavgang, avsluttes ved Øksneshallen.

10.30 Kafé i Øksneshallen åpner.

12.15 Kransnedleggelse, Øksnes rådhus og Vornes.

13.00 Barneleker på kunstgressbanen/Morildhallen.

16.00 Familiefest i Øksneshallen:

  • Konfransier Erik Sørdahl.

  • Tale for dagen, ordfører Jørn Martinussen

  • Balladejentene

  • Vokalkameratan

  • Sanginnslag, 4. og 6. klasse

  • Korpsmusikk

  • Trekking av 17. mai-lotteri

Stø

10.30 Gudstjeneste i Langenes kirke ved sokneprest Evy Brun.

11.30 Tale ved bautaen. Døråpning på grendehuset.

11.45 Togavgang fra Langenes kirke til Grendehuset.

12.00 Festen starter – salg av lapskaus, pølser, kaffe ogkaker.

12.30 Aktiviteter og leker starter med hesteridning,styltekonkurranse, slå med hammeren, støvvelkasting, tautrekking og loddsalg.

Alsvåg

10.15 Oppstilling av barnetoget (Alsvåg skole).

10.30 Barnetoget går.

11.15 Minneseremoni ved bautaen (Kirkeparken).

11.30 Gudstjeneste Alsvåg kirke.

12.00 Festen starter – salg/konkurranser m.m. på Alsvågskole.

13.00 Barneleker

14.00 Tautrekking etc.

15.15 Premieutdeling.

15.30 Festforestilling (Alsvåg skole).

16.30 Slutt

*VOL har ikke fått oversikten for arrangementene i Bø. Vi tar imot dem med takk på red@vol.no