I mai 2016 er det 3 045 helt ledige i Nordland, dette er 30 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,5 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.

- Ledigheten i Nordland er i mai 2016 litt lavere enn i fjor på samme tid. Blant kvinner går ledigheten ned (-71), blant menn er det en økning i ledighet (+41). NAVs statistikk viser at undervisning, serviceyrker samt helse-, pleie- og omsorgssektoren og reiseliv rekrutterer flere mens det er en svak økning i ledigheten i industriarbeid, serviceyrker samt primærnæringene, sier fung. fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland.

I Vesterålen er det Øksnes som har flest ledige med 5,1 prosent av den totale arbeidsstokken uten arbeid. Hadsel og Bø har lavest med 3 prosent hver. Sortland og Andøy har 3,3 prosent hver mens Lødingen har 4,2 prosent. Gjennomsnittet i Nordlan er på 2,9 prosent.

Øksnes sin ledighet går ned med 5 arbeidstakere fra i fjor, Bø har 22 færre, Hadsel har en økning med sju, Andøy har en mindre, mens Sortland har hele 35 flere arbeidsledige enn i fjor.

Ledigheten i Nordland er med dette lavere enn i mai 2015 med 30 færre helt ledige.37 flere personer deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor. I landet sett under ett har antall helt ledige økt med 5 348 personer fra mai i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 80 342 helt ledige, noe som tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Flest industriarbeidere

I Nordland finner vi fortsatt flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (542), bygg- og anleggsarbeid (378) og reiseliv/transport (325).

Størst ledighetsnedgang fra mai i fjor finner vi innenfor yrkesbakgrunn helse, pleie og omsorg der det nå er 32 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 14 prosent for denne gruppen.

Færre kvinner

I mai er det totalt 1 103 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,9. Dette er 71 færre personer enn i fjor. I mai er det totalt 1 942 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 3,0. Det er en økning på 41 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Her er det lavest ledighet

Ved utgangen av mai er det 0,8 prosent ledighet på Dønna, 1,1 prosent ledighet i Grane og 1,3 prosent i Vevelstad og Hemnes. Høyest ledighet finner vi i Værøy med 9,0 prosent, i Øksnes med 5,1 prosent og i Lødingen med 4,2 prosent.

Blant de større bykommunene har Bodø en ledighet på 2,0 prosent, Rana 2,3 prosent og Narvik 2,8 prosent.

Alder og ledighet

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 med 4,7 prosent og 20-24 år med ledighet på 4,2 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 3,1 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,4 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 335 registrerte ledige stillinger i Nordland i mai. Dette er 438 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Det er innenfor helse-, pleie og omsorg (+380) vi finner den største økningen i utlyste stillinger i forhold til samme måned i fjor.

Økning langtidsledige

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i mai på 797 personer. Det er en økning på 7 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 248 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 37 færre personer enn i samme måned i fjor.

Totalt er det 812 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i mai. Dette er 37 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,7 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Ved utgangen av mai er det totalt 223 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 63 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.