Torsdag arrangerer Statens vegvesen faglig dialogmøte om arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) for framtidig kryssing av Hadselfjorden. Det melder Statens Vegvesen i en epost til VOL.

– Her vil vi informere om status for arbeidet og få innspill fra representanter fra offentlige myndigheter, kommuner, næringsliv og transportnæringa.

Dette er første del av runden med dialogmøter. Det neste foregår i mai, og det er her politikere i fylke og kommune vil komme med sine første tilbakespill.