Fritidshus tatt av ras ved Mosjøen – flere hus evakuert