Amerikanske soldater i ulykke på glatte veier i Trøndelag