Nordland, Troms og Finnmark er fylkene som scorer høyest på undersøkelsensom er laget av European Employee Index fra medlemsorganisasjonen HR Norge ogkonsulentselskapet Ennova.

Av de Europeiske landene scorer Norge høyest, og aller mestfornøyde med arbeidstilværelsen er altså nordlendinger.

Får tillit

Leder av HR-Norge Even Bolstad sier til Teknisk Ukeblad atdet er først og fremst land i Nord-Europa som viser mest arbeidsglede.

– Vi ser at høy grad av arbeidsglede henger sammen medledelseskulturen og høy grad av tillit i arbeidslivet. Grunnen til at Norgegjør det så bra er svært god økonomi som skaper trygghet. I tillegg har vi ensterk tillitskultur, sier Bolstad til bladet.

Ifølge Bolstad er det flere faktorer som de definererarbeidsglede ut i fra.

– Vi definerer som en funksjon av motivasjon som er viktigfor engasjement og trivsel som er en sentral driver for troskap, sier Bolstad.

Olje-optimister

Ifølge Bolstad er folk i nord så fornøyde med aktiviteten ogveksten knyttet til oljenæringen, at det skaper en optimisme påarbeidsplassene.

Men det er ikke den eneste forklaringen.

– Vi tror det har sammenheng med mindre enheter inæringslivet, som igjen gir større følelse av å være tett på virksomhetens målog strategier, sier Bolstad til Teknisk ukeblad.

Ifølge bladet varierer arbeidsgleden sterkt fra sektor tilsektor i arbeidslivet. De aller lykkeligste arbeidstakerne i landet jobber ikulturlivet og i foreninger og frivillige organisasjoner. På siste plass erarbeidstakere i transportsektorene.