Regnskapet for Sortland kommune for 2015 viser et mindreforbruk på 9,27 millioner kroner sammenlignet med det som var budsjettert.

Det politiske flertallet vedtok i torsdagens kommunestyremøte å bruke 1 million kroner av overskuddet på læremidler i skolen, samt 140.000 kroner til driftstilskudd til private fysioterapeuter.

– Må være forsiktige

SVs Oddmund Enoksen sa imidlertid at man burde være forsiktig med bruk av overskuddet, og at han aller helst skulle ha sett at alle pengene ble satt av til fondssparing. Han stemte likevel med posisjonen om å bruke noen av pengene.

– Nå er det sånn at SV har én representant i kommunestyret, og i vår flertallskonstellasjon er det sånn at man må gi og ta, sa Enoksen fra talerstolen.

Les også: – Vi må ta resultatene med en liten klype salt

Vil bruke halvparten

Høyre og Fremskrittspartiet foreslo å bruke en større del av overskuddspengene. I tillegg til 1 million kroner til læremidler i skolen, vil opposisjonen bruke IKT i skolen (500.000 kroner), 150.000 til økt driftstilskudd for private fysioterapeuter, 100.000 kroner til sykefraværsprosjekt for gravide, 600.000 kroner til gatelys, 1 millioner til asfalteringsfondet samt 1 million kroner til å starte arbeidet med å forskjønne torghuken, samt bygge småbåthavn.

De resterende 4,920 millioner kronene vil Høyre sette av til fond.

Opposisjonen ba også rådmannen sikre det økte fysiotilskuddet i budsjett og økonomiplanarbeid fra 2017. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Les også: – Kommunestyret burde ha vært orientert

Takket kommunen

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) takket de ansatte i kommunen for driften og mindreforbruket i 2015.

– Årsmeldinga for 2015 viser at vi er en kommune med høy aktivitet, med fokus på å utvikle Sortland til en god kommune å bo i, sa hun, før hun trakk frem blant annet barnehagedekning, og kvalitet i skolen som viktige punkter i 2015.

Hadsel: – Store endringer må til for å berge økonomien

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler i sin innstilling å tilføre sektor teknisk og service et merforbruk på 1,160 millioner kroner, Vesterålen barnevern et merforbruk på 1,7 millioner kroner, sektor rådmann et merforbruk på 100.000 kroner, økte skatt- og rammeinntekter på 1,1 millioner kroner, utgifter til pensjonstilskudd reduseres med 1,5 millioner kroner, samt at lønnspott for 2016 reduseres med 360.000 kroner.