Foto: Knut Ivar Aarstein

Gårdagens styremøte bestemte styret i Helse Nord RHF at det skal lyses ut en 30 prosent avtalehjemme ved øre-nese-halsklinikken på Myre.

De ber også administrerende direktør om å gi Nordlanssykehuset HF i oppdrag å etablere et poliklinisk tilbud ved sykehuset i Vesterålen.

I vedtaket står det:

"Styret anmoder Nordlansdsykehuset HF om å fortsette arbeidet med å utvikle det ambulerende tilbudet på sykehuset i Vesterålen og samarbeide med Vesterålem ØNH-klinikk for optimal kapasitetsutnyttelse til beste for pasientene".

Styret har også gjort vedtak om å behandle ØNH-tjenester for kommunene i Lofoten i forbindelse med den regionale fagplanen over sommeren 2014.