Andel av Gnr 10, bnr 2 er overdradd fra Trine Vråberg Johnsen til Cato Toresen (05.04.2018)

Gnr 76, bnr 168 er solgt for kr 1.050.000 fra Liv Astrid Stavøy til Greta Karin Tobiassen (05.04.2018)

Dalveien 15 (Gnr 65, bnr 1000) er solgt for kr 480.000 fra Håvard Johan Mikkelsen og Kristine Mikkelsen til Øyvind Johan Sørdal Andersen (06.04.2018)

Andel av Strandveien 11 (Gnr 65, bnr 16) er overdradd fra Tove Ann Strengenes til Frank Otto Gudmundsen (06.04.2018)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 65, bnr 695

Storgata 84 (Gnr 65, bnr 931) er solgt for kr 2.840.000 fra Hege Lassesen Borgen og Vidar Borgen til Patrick Hustad Olsen (09.04.2018)

Gnr 65, bnr 81 er overdradd fra Kristian Ludvik Rasmussen til Aud Kristine Rasmussen (09.04.2018)

Overdragelsen omfatter også Gnr 65, bnr 176

Storgata 2 A (Gnr 65, bnr 182) er overdradd for kr 2.000.000 fra Viggo Strand Andreassen til Ørreten Eiendom as (13.04.2018)

Gnr 77, bnr 59 er solgt for kr 700.000 fra Iva Todorova Hermansen til Frid Halmøy (19.04.2018)

Gnr 10, bnr 9 er overdradd fra Turid Buschmann til Mabel Buschmann, Steve Buschmann og Wibeche Buschmann (19.04.2018)

Gnr 10, bnr 9 er solgt for kr 30.000 fra Mabel Buschmann, Steve Buschmann og Wibeche Buschmann til Laila Hildur Annie Buschmann, Randi Hilde Buschmann og Gerd Anne Buschmann Jensen (19.04.2018)

Gnr 78, bnr 5 er solgt for kr 1.400.000 fra Anita Nilsen, Stian Håvard Nilsen og Tommy Nilsen til Olafur Fridbert Einarsson (24.04.2018)

Gnr 17, bnr 20 er solgt for kr 400.000 fra Skipnes Vel Roligheten as til Anna Rørtveit, Asbjørn Warvik Rørtveit, Astrid Synnøve Rørtveit, Torgrim Rørtveit, Trond Randulf Rørtveit og Trude Rebekka Rørtveit (25.04.2018)

Andel av Gnr 52, bnr 46 er overdradd fra Dag Sverre Pettersen til Evy Torill Andreassen (30.04.2018)

Kilde: Statens kartverk