I en pressemelding bekreftes det at partiene på Stortinget er enige om regionsreformen. Norge skal bestå av 11 regioner i stedet for 19 fylker.

Selve innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om regionreformen ventes først å komme neste måned, med planlagt stortingsbehandling 8. juni.

– Men regionkartet er vi nå enige om. Siden dette vil bli omtalt i kommuneproposisjonen 11. mai, valgte vi å gå ut med denne enigheten nå, sier Njåstad til NTB.

– Det er enighet om at Nord-Norge skal bestå av to regioner, Finnmark og Troms som en region og Nordland som en region. Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med cirka 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad (FrP), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen

– Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, samt støtte opp under samfunnsutviklingsarbeidet i landsdelen, sier Ingjerd Schou (H).

KrFs Geir Toskedal mener også utenrikspolitiske hensyn taler for at Troms og Finnmark slås sammen.

– De utgjør Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, har en framskutt posisjon i nordområdene og representerer Norges grense mot Arktis og Russland, sier han.

– Jeg forventer at regjeringen bidrar til en god regional balanse i fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge. De særskilte utfordringene knyttet til Finnmark og Vadsø må vektlegges, sier saksordfører for regionreformen Andre N. Skjelstad (Venstre).

Det var nettstedet High North News som først omtalte avtalen onsdag. Sammenslåingen av Troms og Finnmark vil for øvrig ikke få konsekvenser for Finnmarksloven som gjelder for fast eiendom og vassdrag med naturressurser eller tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms.