Han har kjøpt 35 prosent av all fisken i Vesterålen i år