VOL har tidligere skrevet om Tromsørederiet Marine Supply som saksøkte selskapene LNS Ocean AS og LNS Spitsbergen AS for å ha tilegnet seg og brukt forretningshemmeligheter.

Nå er dom avsagt og begge selskapene frifunnet.

Samtidig er Marine Supply dømt til å betale de saksøktes sakskostnader på over 9 millioner kroner.

Saken kan enda ankes.