Mat- og reiselivsaktører fra Vesterålen og Lofoten har gått sammen om bedriftsnettverket LoVe FOOD. Innovasjon Norge har bevilget over 2 millioner kroner til bedriftsnettverket, som lenge har ønsket å gjøre noen grep for å øke verdiskapningen og gjøre maten i Vesterålen og Lofoten enda mer tilgjengelig lokalt.

Gjennom LoVe FOOD skal medlemmene finne de felles utfordringene og ta tak i muligheter.

– Utfordringene skal vi løse gjennom samarbeid og innovasjonsprosesser og vi skal samtidig påvirke der vi kan, slik at det vi jobber får skal få finansiering og prioritering. På denne måten kan vi fremfor alt utvikle trygge og gode steder å bo, sier Bjørg-Elin Kärn fra LoVe Utvikling AS, som er hyret inn som prosessleder for bedriftsnettverket, i en pressemelding.

Medlemsbedriftene er:

 • Sigerfjord Fisk AS

 • Kvitnes Gård

 • Quality Hotell Richard With

 • Marmelkroken AS

 • Teigan AS

 • Livland Gård

 • Thon Hotellene i Svolvær

 • Einar Hallstensen Catering AS

 • Restaurant Lofotmat

 • Lofotlam SA

 • Coop NORD - Extra Leknes/Svolvær

 • Polarhagen

 • Holand Gård

 • Kaikanten Delikatesser

 • Holmen Lofoten

 • Nusfjord Arctic Resort

 • Hattvika Lodge

 • Lofoten Seaweed Company

 • Aalan Gård